Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Accessibilitat
Aneu a dalt

Amunt

HARRIER: Assaig clínic en pacients amb neovascularització coroïdal secundària a DMAE 21/09/2015

DMAE (RTH258)

  

Descripció 

Aquest assaig en fase III avalua l'eficàcia i la seguretat de RTH258 6mg administrat a través d'injeccions intravítrees en pacients amb neovascularització coroïdal secundària a la Degeneració Macular Associada a l'Edat (DMAE) en comparació amb l'administració d'aflibercept (EYLEA®). 
Aquest és un assaig aleatoritzat i multicèntric, amb doble emmascarament, que avalua l'eficàcia d'una dosi de 6mg de RTH258 administrat mensualment durant les 3 primeres visites i posteriorment cada 12 setmanes mitjançant injeccions intravítrees comparada amb una dosi d'aflibercept 2m (EYLEA®) injectada mensualment durant les 3 primeres visites seguit d'injeccions cada 8 setmanes.

Aquest assaig té una durada de dos anys.

Criteris d'inclusió principals 

Pacients majors de 50 anys amb neovascularització coroïdal secundària a la Degeneració Macular Associada a l'Edat (DMAE) en l'ull d'estudi que no hagin rebut tractament per a aquesta malaltia.

Objectius 

L'objectiu principal és demostrar que el RTH258 administrat cada 12 setmanes no és inferior a aflibercept 2mg injectat cada 8 setmanes. Aquest criteri serà avaluat mitjançant el canvi en la visió del pacient passades 48 setmanes.


Els objectius secundaris se centren en l'avaluació l'eficàcia del RTH258 6mg respecte a l'aflibercept 2mg mitjançant l'avaluació de la visió del pacient, els paràmetres anatòmics i la necessitat d'escurçar l'interval de tractament.

 Sobre RTH258

Estudis clínics han demostrat que el RTH258 és tan eficaç com ranibizumab i aflibercept en la millora dels resultats de la visió malgrat tenir una menor freqüència de tractament, per la qual cosa proporcionaria un benefici potencial als subjectes i els seus cuidadors o metges.

Més informació sobre els assaigs clínics en aquest vídeo.

Si vols participar en un assaig clínic consulta’ns al +34 93 595 01 55 i avaluarem si ets elegible.


Autor

Dr. Jordi Monés, M.D., Ph.D.
Número de Col·legiat COMB: 22.838
Director
Doctor en Medicina i Cirurgia
Especialista en Oftalmologia
Especialista en Retina, Màcula i Vitri

Última modificació: 28 Juliol, 2021 - 10:37