Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Accessibilitat
Aneu a dalt

Amunt

ISEE2008: Assaig clínic fase III en pacients amb DMAE seca 18/11/2020

Identificació mitjançant SD-OCT d’una drusa que comença el procés d’atròfia. A) S’observa una drusa sense irregularitats, però amb hiper-reflectivitat en el RPE superposat. B) El RPE mostra irregularitats i punts hiper-reflectius per sobre. C) Els danys en el RPE són més evidents amb la presència de punts iso-reflectius — el drusen ooze. Reclutant

DESCRIPCIÓ

ISEE2008 (GATHER2): Assaig clínic de fase III multicèntric, aleatoritzat, doble emmascarat i controlat per simulació per avaluar la seguretat i eficàcia de l'administració intravítria de Zimura (inhibidor del complement C5) en pacients amb atròfia geogràfica secundària a degeneració macular seca relacionada amb l'edat

CRITERIS D’INCLUSIÓ

Pacients majors de 50 anys amb atròfia geogràfica no foveal secundària a degeneració macular seca relacionada amb l'edat, que no hagin rebut tractament previ ni tinguin degeneració macular exsudativa a l’altre ull i amb una visió compresa entre 20/25 – 20/320.

OBJECTIUS

Els objectius d'aquest estudi són avaluar la seguretat i eficàcia de l'administració intravítria de Zimura en pacients amb atròfia geogràfica secundària a degeneració macular seca relacionada amb l'edat (DMAE).

DURADA

L’estudi tindrà una durada de 2 anys.

Injeccions intravítriesDMAE seca o atròfica
Última modificació: 29 Novembre, 2021 - 13:07