Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Accessibilitat
Aneu a dalt

Amunt

Proxima A: Estudi epidemiològic per a pacients amb Atròfia Geogràfica secundària a DMAE (GX29633) 31/03/2016

Foto Proxima A

 

Descripció

Estudi Epidemiològic prospectiu i multicèntric de la progressió de l'Atròfia Geogràfica (AG) secundària a la Degeneració Macular Associada a l'Edat (DMAE). Es tracta d'un estudi observacional amb un objectiu de reclutament de 360 pacients amb AG secundària a DMAE. La població comptarà amb un nombre més gran de pacients amb resultats positius per al perfil del biomarcador CFI en una proporció 2:1.

La durada de l'estudi dependrà de la possible disponibilitat futura de tractaments aprovats per a l'AG; si no se n'aprova cap, la durada prevista del seguiment dels pacients en aquest estudi és de 48 mesos com a màxim. S'obtindran medicions de la funció visual i anatòmiques en la selecció, en el moment basal (dia 1) i posteriorment cada 6 mesos.

Objectius

L'objectiu principal de l'estudi és conèixer més bé la variabilitat i l'interval dinàmic de les proves de funció visual e n el temps i la manera en què aquests canvis es correlacionen amb canvis en l'àrea d'AG en pacients amb AG secundària a DMAE.

Els objectius secundaris d'aquest estudi són l'avaluació de la variació mitjana respecte del moment basal de l'àrea d'AG al llarg del temps, avaluar les taxes d'una sèrie d'esdeveniments mèdics i oculars d'interès en els pacients de l'estudi, avaluar la velocitat lectora i les variacions al llarg del temps en una sèrie de resultats comunicats pels pacients.

Criteris d'inclusió principals

Pacients més grans de 50 anys amb AG secundària a DMAE sense signes de neovascularització coroïdea (NVC) prèvia o activa en ambdós ulls.

Més informació sobre les nostres investigacions i assajos clínics en aquest vídeo.

Si vols participar en un assaig clínic consulta’ns al +34 93 595 01 55 i avaluarem si ets elegible.

Última modificació: 6 Maig, 2021 - 14:48