Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Accessibilitat
Aneu a dalt

Amunt

Distrofia coroidea areolar central

· 15/02/2022Reclutant

RADIS: Estudi observacional de patologies retinals minoritàries

retinosi pigmentaria

· 18/11/2020

Estudi fase I / IIa en personas amb Retinosi Pigmentària

KODIAC2

· 18/11/2020Reclutant

KODIAK: Estudi fase II en pacients amb DMAE forma exsudativa

entrev autofluo DMAE atrofica (RGB)

· 18/11/2020Reclutant

REVERS: Estudi amb postbiòtics en persones amb DMAE

Identificació mitjançant SD-OCT d’una drusa que comença el procés d’atròfia. A) S’observa una drusa sense irregularitats, però amb hiper-reflectivitat en el RPE superposat. B) El RPE mostra irregularitats i punts hiper-reflectius per sobre. C) Els danys en el RPE són més evidents amb la presència de punts iso-reflectius — el drusen ooze.

· 18/11/2020Reclutant

ISEE2008: Assaig clínic fase III en pacients amb DMAE seca

F6

· 14/02/2020

Assaig clínic OAKS-DERBY: Eficàcia i seguretat de pegcetacoplan en el tractament de l’atròfia geogràfica secundària a DMAE

talon

· 26/11/2019

Assaig clínic TALON: Eficàcia i seguretat de brolacizumab en el tractament de la DMAE exsudativa

IM_Captura-4-1024x681

· 13/11/2019Reclutant

Projecte d’investigació MICROBEYEOME

DMAE exsudativa (1)

· 09/04/2019

Assaig clínic LUCERNE: Eficàcia i seguretat de FARICIMAB respecte d’aflibercept en el tractament de la degeneració macular associada a l’edat exsudativa

AGF-DME

· 03/03/2019

RHINE – Estudi fase III en el tractament de l’edema macular diabètic

EMD_OCT negre

· 03/10/2018

Assaig clínic THR-317-002: Eficàcia i seguretat de THR-317 amb ranibizumab en el tractament de l’edema macular diabètic

kestrel_horizontal

· 03/10/2018

Assaig clínic KESTREL: Eficàcia i seguretat de brolucizumab respecte d’aflibercept en el tractament de l’edema macular diabètic

STARGARDT_BN

· 10/05/2018

Assaig clínic OPH2005: Eficàcia i seguretat de Zimura en el tractament de la malaltia de Stargardt

bjophthalmol-2017-310268-F2.large

· 28/07/2017

Geographic atrophy phenotype identification by cluster analysis

Fig 01 ooze

· 24/04/2017

Drusen Ooze: A Novel Hypothesis in Geographic Atrophy

Última modificació: 26 Juliol, 2022 - 23:01


Open chat