Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Accessibilitat
Aneu a dalt

Amunt

Els nous fàrmacs per a la DMAE tenen l’objectiu de poder donar als pacients visió a llarg termini

10/09/2019 · Notícia
Dr. Jordi Monés - EURETINA

El Dr. Jordi Monés, MD, PhD, director de l’Institut de la Màcula, ha abordat les últimes novetats sobre els estudis relacionats amb la degeneració macular associada a l'edat (DMAE) en el XIX Congrés Euretina, celebrat a París del 05 al 08 de setembre

El director de l’Institut de la Màcula, Dr. Jordi Monés, MD, PhD, va prendre part en el XIX Congrés Euretina, celebrat a París, en el qual va analitzar l'últim en l'abordatge de la degeneració macular associada a l'edat (DMAE) amb altres líders oftalmòlegs de prestigi internacional, i va presentar els avanços dels assajos clínics amb fàrmacs d'última generació per al tractament de la DMAE.

El 5 de setembre, el Dr. Monés va debatre per a Medscape, la plataforma d'informació mèdica i d'educació continuada, juntament amb el Dr. Frank Holz, investigador i Professor d'Oftalmologia de la Universitat de Bonn, i la Prof. Anat Loewenstein, directora del Departament d'Oftalmologia del Tel Aviv Medical Center.

Moderat pel Dr. Robin Hamilton, oftalmòleg en el Moorfields Eye Hospital, en el debat es van tractar els nous coneixements que tenim per a diferenciar i quantificar els diferents tipus de fluid en la forma neovascular de la DMAE per a prendre les decisions de retractament adequades; amb la vista posada a poder allargar l'interval entre tractaments ara que arriben nous fàrmacs de durada més llarga i efectiva, com el brolucizumab. “Es tracta d'una malaltia als pacients de la qual volem donar-los visió a llarg termini”, subratlla el Dr. Monés.

Una de les coses importants que es va veient és que s'ha d'evitar les fluctuacions de fluid”, explica el director de l’Institut de la Màcula, “per la qual cosa cal intentar que les lesions estiguin sense líquid el major temps possible, sense permetre que hi hagi rebots de fluid i fluctuacions. Quanta menor sigui la fluctuació en el fluid de la retina, més bona és la visió a llarg termini”.

Al llarg de la sessió, els líders internacionals d'opinió en Oftalmologia van debatre sobre com evitar fluctuacions de diferents tipus de fluids perquè els pacients tinguin millor visió a llarg termini; i com l'incorporar nous fàrmacs de llarga durada: “Ens permetrà tractar als pacients no només 2-3 anys, sinó molts més anys, que és el que al final fa falta perquè no perdin visió a mitjà termini”, assegura el Dr. Monés.

Dr Jordi Monés - Euretina

Durant el XIX Congrés Euretina, el Dr. Jordi Monés MD, PhD, intervinó amb dues presentacions de fàrmacs d'última generació i llarga durada per al tractament de la DMAE exsudativa i atròfica: la primera amb el títol Clinical evidence for the role of Ang-2 in retinal diseases; la segona sota el títol The role of complement C3 in geographic atrophy, organitzades per Roche.

La primera intervenció va estar centrada en l'assaig clínic en fase II amb faricimab, un nou fàrmac amb acció terapèutica molecular dual. És a dir, un nou anticòs monoclonal que combina l'acció antiangiogènica dels fàrmacs que s'utilitzen actualment en el tractament de la DMAE amb l'acció antiinflamatòria (anti-VEGF i anti-Ang 2). El faricimab és prometedor davant una possible major eficàcia i durada en el tractament per a pacients que no han estat mai tractats.

En relació a la segona presentació, es va explicar l'assaig fase III amb el qual es pretén alentir la progressió de la DMAE atròfica.

Dr Jordi Monés - Euretina

DMAE seca o atròficaDMAE exsudativa o humida
Última modificació: 23 Març, 2020 - 11:14