Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Accessibilitat
Aneu a dalt

Amunt

L’Institut de la Màcula presenta a ARVO les últimes investigacions en atròfia geogràfica i edema macular diabètic

18/05/2018 · Notícia
arvo 2

El Dr. Jordi Monés, Director de l'Institut de la Màcula i la Dra. Anna Sala, especialista en malalties de la màcula, la retina i el vitri, van intervenir enguany al congrés ARVO, de referència mundial en l’àmbit oftalmològic, per presentar els últims avenços en la investigació de les malalties de la visió.

El Dr. Monés va moderar una sessió sobre DMAE atròfica i va exposar els resultats que s’han aconseguit en l’assaig Proxima A després d’observar 100 pacients amb atròfia geogràfica durant un any. Aquest treball epidemiològic prospectiu i multicèntric demostra el greu impacte funcional que causa aquesta malaltia en pacients i l’alt grau de deteriorament funcional que els provoca, fet que té una repercussió directa en la seva qualitat de vida.

La Dra. Sala va presentar els resultats d’un estudi, del qual n’és autora, sobre l’edema macular diabètic. El treball titulat “Relationship between cytokine aqueous humour levels and Optical Coherence Tomography features in Diabetic Macular Edema”, conclou que pot existir una correlació entre els nivells de citocines AH amb fenotip clínic en l’OCT, encara que tot indica que falten més estudis per poder-ne determinar la rellevància clínica.

En el mateix congrés i en el context de la degeneració macular neovascular, Novartis va presentar els resultats d’un any d’un anàlisis secundari preespecificat dels assajos clínics en fase III, 'Hawk' y 'Harrier', que comparaven brolucizumab 6 mg (RTH258) amb aflibercept 3 mg.

Els resultats van posar de manifest que aproximadament el 85% dels pacients avaluats com a aptes per una freqüència de tractament amb brolucizumab de 12 setmanes durant el primer cicle de 12 setmanes, després de la fase de càrrega, van poder estar de forma fiable en aquest interval trimestral fins a la setmana 48.

Aquests resultats poden oferir als metges la confiança que quan l’administració de 12 setmanes amb brolucizumab resulta inicialment satisfactòria, existeix una gran probabilitat que el pacient pugui mantenir aquest interval durant el primer any de tractament, fet que representa una disminució en la necessitat de visites regulars, exàmens funcionals, proves d’imatge i injeccions intravítries.

Els resultats de 2 anys s’esperen amb interès, ja que poden donar com a solució la incorporació d’un nou tractament anti-VEGF per lluitar contra aquesta malaltia. Les conclusions definitives, però, s’esperen per a més endavant.

Edema macular diabèticDMAE seca o atròfica
Última modificació: 14 Novembre, 2019 - 16:33