Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Accessibilitat
Aneu a dalt

Amunt

EURETINA 2017

Assaigs clínics a EURETINA 2017

25/09/2017 · Notícia
20170907 Entrada Euretina

A més dels informes periòdics sobre els resultats d’assaigs clínics controlats i i aleatoritzats, s’observa un interès creixent en els resultats a la vida real de teràpies ja aprovades (la denominada “Evidència amb dades de la vida real”, “Real World Evidence” o RWE).

Degeneració macular associada a l’edat (DMAE)

Atròfia geogràfica (AG)
En la nota de premsa emesa el 8 de setembre, Roche afirma que el resultat preliminar d’un dels dos assaigs clau controlats i aleatoritzats en fase III, en què s’administrava lampalizumab cada 4 o 6 setmanes en casos d’atròfia geogràfica, l’assaig SPECTRI, no ha aconseguit l’objectiu principal (una progressió més lenta en ulls en tractament respecte a ulls no tractats) en el primer any. El resultat preliminar del segon assaig controlat i aleatoritzat clau, CHROMA (en el qual participa l’Institut de la Màcula) encara està pendent i es comunicarà en breu.

En un estudi retrospectiu d’història natural, les dades recopilades d’historials mèdics electrònics del Regne Unit de pacients amb atròfia geogràfica van demostrar que la patologia tenia repercussions en la qualitat de vida més grans del que esperaven inicialment, atès que més de la meitat dels pacients va deixar de conduir durant el període d’estudi degut a l’afectació visual.

DMAE neovascular
S’ha afirmat que es necessiten tractaments anti VEGF millors, més efectius o d’efectes perllongats, així com nous tractaments dirigits a nous mecanismes que permetin una teràpia combinada amb el tractament anti VEGF convencional.

RTH-258 (brolucizumab) a l’assaig HARRIER és un tractament anti VEGF que té com a objecte perllongar l’interval entre injeccions intravítries, mentre que abicipar és una proteïna DARPin que s’avaluarà en casos de DMAE neovascular als assaigs CEDAR i SEQUOIA de fase III.

D’altra banda, OPT-302 es combinarà amb ranibizumab en la DMAE neovascular per oferir un bloqueig més complet de les molècules de la família VEGF.

El lactat d’escualamina s’ha formulat com a col·liri per al tractament de la DMAE neovascular. Els estudis sobre aquest fàrmac estan en curs.

L’Institut i la BMF van estar presents a la secció ePosters d’EURETINA presentant-ne quatre en format audiovisual. En les imatges, slides de les presentacions Drusen ooze: A novel hypothesis in geographic atrophy (esquerra) i Geographic atrophy phenotypes using cluster analysis (dreta), integrades en el projecte europeu EYE-RISK.

L’Institut i la BMF van estar presents a la secció ePosters d’EURETINA presentant-ne quatre en format audiovisual. En les imatges, slides de les presentacions Drusen ooze: A novel hypothesis in geographic atrophy (esquerra) i Geographic atrophy phenotypes using cluster analysis (dreta), integrades en el projecte europeu EYE-RISK.

 

Retinopatia diabètica

Edema macular diabètic (EMD)
L’assaig CLEOPATRA avalua si l’ús d’una màscara lumínica durant les hores de son en l’ull objecte d’estudi pot millorar l’EMD no central. El fonament d’aquest assaig es basa en el principi d’evitar l’adaptació a la foscor mitjançant la disminució de la demanda d’oxigen dels bastons. Els resultats es publicaran pròximament.

A l’estudi d’historials mèdics electrònics del Regne Unit de pacients amb retinopatia diabètica, dut a terme amb dades de la vida real, Lee i altres van constatar que les característiques de les dades de referència i la fase de retinopatia diabètica són factors de pronòstic de la retinopatia diabètica proliferativa (RDP); les anormalitats intrarretinianes microvasculars incrementen el risc de progressió a RDP, mentre que les hemorràgies intrarretinianes en 4 quadrants incrementaven el risc d’hemorràgies vítries.

L’estudi CHARTRES es proposa descriure les característiques dels ulls afectats d’EMD que mostren una resposta diferent a l’habitual al ranibizumab. L’estudi ha conclòs i els resultats s’esperen amb interès.

ARTES és un estudi realitzat amb dades de la vida real que avalua la seguretat i l’eficàcia d’Ozurdez (1+PRN) en pacients amb EMD.

D’acord amb vàries sèries de casos, el làser de micropulsos (l’aplicació d’una successió repetitiva i d’alta densitat d’impactes de pulsos de làser molt breus a la zona afectada) sembla ser una alternativa viable a la fotocoagulació làser (i, en determinats casos, a la teràpia anti VEGF) en casos d’EMD. Augmenta l’expressió de molècules beneficioses, com les proteïnes de xoc tèrmic, per part de l’EPR. És un tractament efectiu, segur i més barat, pot aplicar-se repetidament i els resultats aconseguits tenen una llarga durada, encara que l’efecte pot trigar més en manifestar-se que en el cas de les injeccions intravítries.

Retinopatia diabètica proliferativa (RDP)
L’assaig CLARITY, de fase llb, va constatar que l’aplicació de 3+PNR injeccions intravítries amb aflibercept (Eylea®) no va donar resultats inferiors (de fet, van ser superiors) a la fotocoagulació panretinana (FPR) per al tractament de la retinopatia diabètica proliferativa (RDP) sense edema macular diabètic a un any. D’aquesta manera s’incrementa l’arsenal davant d’una de les complicacions més greus de la retinopatia diabètica, la RDP.

Actualment hi ha en marxa un estudi similar (PRIDE) en què s’utilitza ranibizumab (Lucentis®) i que està centrat en el canvi en la zona de neovascularització en l’angiografia fluoresceínica del mes 12 en comparació amb les dades inicials.

Corioretinopatia central serosa (CCS)
Els resultats de l’assaig multicentre europeu PLACE, en el qual es comparava mitja dosi de teràpia fotodinámica (PDT) amb làser micropulsat (MPL) en prop de 160 pacients amb CCS crònica (el primer assaig d’aquestes característiques) va mostrar millors resultats amb PDT en termes de reabsorció de fluït (resultat principal). Els resultats secundaris (funcionals) també van afavorir el MPL en la majoria dels casos, encara que no tots van assolir significació estadística. Per tant, els resultats d’aquest estudi suggereixen que el PDT és superior al MPL en el tractament de la CSC crònica.

Oclusió retinal venosa (RVO)
L’estudi RWE OCEAN per entendre el tractament amb injeccions intravítries de ranibizumab en RVO en el món real va tenir inicialment resultats decebedors, amb al voltant de dos terços dels pacients perduts en el seguiment de la visita a 24 mesos, la qual cosa compromet els resultats globals de l’estudi. Aquest fet suggereix que l’adherència a llarg termini a aquest tractament amb ranibizumab està compromesa en la RVO.

Dr. Marc Biarnés, Coordinador d’Assaigs Clínics i Epidemiologia clínica de l’Institut de la Màcula.

DMAE seca o atròficaDMAE exsudativa o humidaRetinopatia diabètica proliferativaRetinopatia diabèticaEdema macular diabèticCoroidopatia serosa centralOclusions venoses
Última modificació: 29 Novembre, 2021 - 13:07