Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Accessibilitat
Aneu a dalt

Amunt

Sis assaigs clínics punters

07/11/2018 · Notícia

L’Institut de la Màcula té diversos assaigs clínics amb nous fàrmacs en marxa. En l’actualitat, tres d’ells (els dos dedicats a l’EDEMA MACULAR DIABÈTIC i el de la MALALTIA DE STARGARDT) estan en procés de reclutament de persones amb aquest diagnòstic que vulguin participar voluntàriament. Altres tres assaigs, un d’ATRÒFIA GEOGRÀFICA*, un de DMAE EXSUDATIVA i un altre també d’EDEMA MACULAR DIABÈTIC, iniciaran la selecció de candidats pròximament

Els pacients que participen en aquests assaigs, sense cost, tenen l’oportunitat de ser els primers en ser tractats amb nous fàrmacs que encara no estan disponibles i al mateix temps reben visites de seguiment especialitzades durant un llarg període (entre un i dos anys). La seva participació és indispensable per descobrir nous i millors tractaments per a aquestes malalties.

*Pròximament es proporcionaran més detalls.

DIABETIS

Assaig Clínic: KESTREL - NOVARTIS

Eficàcia i seguretat del brolucizumab enfront de l’aflibercept en EDEMA MACULAR DIABÈTIC

Dirigit a pacients majors de 18 anys amb diabetis mellitus tipus I o II i alteració visual deguda a edema macular diabètic en l’ull d’estudi que no hagi rebut tractament previ amb qualsevol fàrmac anti-VEGF. L’agudesa visual haurà d’estar compresa entre 20/32 i 20/320. Durada: 24 mesos.

Assaig Clínic: THR 317-002 - OXURION, THROMBOGENICS

Eficàcia i seguretat de THR-317 amb ranibizumab en EDEMA MACULAR DIABÈTIC

Dirigit a pacients majors de 18 anys diagnosticats de diabetis tipus I o II, diagnosticats d’edema macular diabètic i que no hagin estat tractats amb antiangiogènics amb resposta insuficient al tractament amb ranibizumab. La visió haurà d’estar compresa entre 20/40 i 20/320. Durada: 5 mesos.

Assaig Clínic: RHINE - ROCHE

Estudi fase III per avaluar el bloqueig simultani de l’Angiopoietina-2 i el VEGF-A amb l’anticòs RO6867461 (*RG7716) en EDEMA MACULAR DIABÈTIC

Dirigit a pacients amb diabetis I o II amb edema macular diabètic que no hagin rebut tractament amb anti-VEGF en els tres mesos anteriors a la visita. Durada: 24 mesos.

 

STARGARDT

Assaig Clínic: OPH2005 – OPHTHOTECH

Eficàcia i seguretat de Zimura en el tractament de la MALALTIA DE STARGARDT

Dirigit a pacients d’entre 18 i 50 anys amb un mínim de dues mutacions patogèniques en el gen ABCA4 que seran confirmades pels laboratoris de l’estudi. L’agudesa visual dels pacients haurà d’estar compresa entre 20/20 i 20/200. Durada: 18 mesos.

 

ATRÒFIA GEOGRÀFICA

Assaig Clínic: OAKS + DERBY. APELLIS.

Eficàcia i seguretat de APL-2 en ATRÒFIA GEOGRÀFICA

Dirigit a pacients amb 60 anys o més amb AG i sense DMAE humida concomitant o prèvia. S’apliquen criteris d’elegibilitat addicionals. Durada: 30 mesos.

 

Si vols participar en un assaig clínic, envia´ns les teves dades i avaluarem si ets elegible.

Injeccions intravítriesMalaltia de StargardtEdema macular diabèticDMAE exsudativa o humida
Última modificació: 23 Setembre, 2020 - 10:32