Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Accessibilitat
Aneu a dalt

Amunt

EURETINA 2017

La nova OCT angiogràfica destaca en el seguiment dels pacients amb DMAE humida

21/11/2017 · Notícia
20171020 OCT-A MALALT (RGB)

La OCT angiogràfica (OCT-A) és una nova tècnica no invasiva que uneix els avantatges de la tomografia de coherència òptica (OCT) i l’angiografia convencional. Té l’avantatge que no necessita aplicar contrast intravenós. Va ser una de les novetats que més interès va despertar al Congrés EURETINA 2017, celebrat a Barcelona a principis de setembre.

L’OCT-A permet obtenir imatges d’alta resolució dels vasos sanguinis de la retina, de la coriocapil·lar i de les coroides. En pocs segons es pot visualitzar la xarxa vascular en tres dimensions i analitzar les diferents capes.

Moltes patologies oftàlmiques tenen l’origen en els vasos de la retina i de les coroides. Encara que l’angiografia fluoresceínica continua sent el gold standard per detectar la presència d’exudació, l’OCT-A resulta particularment útil en la diagnosi i seguiment de diferents patologies, com membranes neovasculars, retinopatia diabètica, edema macular, coroidopatia serosa central o oclusions arterials i venoses.

L’equip d’investigació de Lumbroso (Roma) va exposar els resultats d’un estudi sobre el seguiment de pacients en tractament per DMAE humida*. Va ser possible visualitzar amb l’OCT-A la resposta al tractament intravitri amb anti-VEGF a les 24 hores, i es va observar que el màxim efecte es va produir als 12 dies. En els 20-50 dies següents es va poder observar la reactivació de la membrana neovascular o l’aparició de nous neovasos, abans de l’acumulació de fluït i de la disminució de l’agudesa visual.

Per tant, l’anàlisi d’aquests pacients mitjançant OCT-A resulta molt útil per establir el timming òptim en el tractament intravitri.

Dra. Ferraro, Oftalmòloga especialista en malalties de la màcula, la retina i el vitri de l’Institut de la Màcula

Foto: OCT-A de pacient amb degeneració macular associada a l’edat (DMAE), que permet visualitzar una membrana neovascular.

*Lumbroso B, Rispoli M, Savastano MC, Jia Y, Tan O, Huang D. Optical Coherence Tomography Angiography Study of Choroidal Neovascularization Early Response after Treatment.

Retinopatia diabèticaEdema macular diabèticDMAE seca o atròficaDMAE exsudativa o humidaOCT angiogràfica
Última modificació: 29 Novembre, 2021 - 13:07