Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Accessibilitat
Aneu a dalt

Amunt

Professionals de l’Institut de la Màcula analitzen el comportament de nou software dedicat a la diagnosi del Glaucoma

01/06/2017 · Notícia
GLAUCOMA-5 (RGB)

La Dra. Pazos, MD PhD, especialista en glaucoma de l’Institut, ha publicat recentment un article a la prestigiosa revista científica Ophthalmology titulat Diagnostic Accuracy of Spectralis SD-OCT automated macular layers segmentation to discriminate normal from early glaucomatous eyes (Capacitat discriminativa de la segmentació macular automàtica en l’SD-OCT Spectralis entre pacients sans i amb glaucoma incipient).

En aquest estudi hi han participat investigadors de l’Institut (Dr. Biarnés MPH PhD), de l’Hospital de l’Esperança (Dra. Dyrda MD, Sra Mora nurse i Dr. Fatti, MD) i de l’Institut Català de la Retina (Dra. Gómez MD, Sr. Martín DOO, Dr. Antón, MD, PhD).

L’article, publicat a la prestigiosa revista científica Ophthalmology, el signen entre d’altres la Dra. Marta Pazos i el Dr. Marc Biarnés

Figure 2 (RGB)

Figura 1. Imatge de la màcula en infrarroig amb el cercle de la zona avaluada per l’SD-OCT per l’anàlisi. Imatge superior esquerra: mapa de gruixos de la capa de bres ganglionars maculars. Imatge superior dreta: mapa de gruixos de la capa de fibres ganglionars maculars. Imatge inferior esquerra: quantificació dels gruixos de la capa de fibres ganglionars maculars.

L’objectiu de l’estudi va ser determinar com es comportava el nou software de separació i quantificació automàtica del gruix de les diferents capes de màcula de l’SD-OCT Spectralis en la detecció de pacients amb estadis incipients de glaucoma, en comparació amb una tècnica d’imatge habitual: l’anàlisi del gruix de les fibres nervioses peripapil·lars, mesurades amb el mateix aparell.

Per fer l’estudi es van incloure inicialment prop de 100 pacients sans o amb glaucoma incipient segons l’avaluació estàndard, que inclou fonamentalment l’examen del fons d’ull, la mesura de la pressió intraocular i la campimetria visual. Després d’excloure pacients amb mala qualitat d’imatge, es van incloure 80 pacients (40 en cada grup), entre els que es varen comparar diferents paràmetres per caracteritzar el rendiment diagnòstic de cada test (gruixos mitjans per sector, àrea sota la corva, diagrames de Venn, etcètera).

Figure 1 (RGB)

Figura 2. Imatge superior, secció d’SD-OCT macular. Imatge inferior, secció d’SD-OCT macular amb la segmentació (separació) de cadascuna de les capes de la retina.

Les anàlisis van mostrar que totes dues tècniques són excel·lents per diferenciar entre pacients sans i amb la malaltia. D’altra banda, el nou software de segmentació no va superar l’examen peripapil·lar convencional. De fet, l’examen peripapil·lar convencional amb l’SD-OCT va detectar alguns casos que no varen ser identificats pel nou algoritme de separació de capes maculars.

Els resultats confirmen que l’anàlisi del gruix de la capa de bres peripapil·lars amb l’SD-OCT segueix sent la tècnica d’imatge d’elecció pel diagnòstic precoç, malgrat que el nou software de separació de capes maculars pot complementar-ne el diagnòstic en alguns casos.

Glaucoma d’angle obertGlaucoma d’angle estret
Última modificació: 29 Novembre, 2021 - 13:07