Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Accessibilitat
Aneu a dalt

Amunt

L’Institut de la Màcula participa en un nou assaig clínic per a la DMAE exsudativa amb un fàrmac d’última generació

10/12/2019 · Notícia
IDLM-72

L’Institut de la Màcula ha iniciat l’assaig clínic TALON en el tractament de la degeneració macular associada a l’edat (DMAE) en la seva variant exsudativa. Ara mateix, es troba en procés de selecció de candidats que accediran sense cap cost a un fàrmac d’última generació i un tractament innovador

Aquest mes de desembre, l’Institut de la Màcula ha iniciat un nou assaig clínic, TALON*, amb un fàrmac de nova generació i llarga duració indicat per la degeneració macular associada a l’edat (DMAE) en la seva variant exsudativa. És un assaig en fase IIIb, multicèntric, aleatoritzat, amb doble emmascarament de dos grups.

L’objectiu principal és avaluar l’eficàcia i seguretat de brolacizumab en comparació amb aflibercept en relació als resultats d’agudesa visual a les 28 i 32 setmanes respecte de la basal, però també en referència a la durada dels intervals entre tractament.

L’assaig, que tindrà una durada de setze mesos, es troba ara en procés de selecció de candidats. Els assajos només admeten un número limitat de pacients i estan subjectes a uns rigorosos criteris d’inclusió:

  • Pacients majors de 50 anys que presentin una neovascularització coroïdea activa secundària a DMAE
  • Que no hagin rebut cap tractament previ en l’ull d’estudi
  • L’agudesa visual haurà estar compresa entre 38 i 83 lletres (equivalència Snellen aproximada de 20/25 a 20/200)

Participar en aquest assaig clínic permet accedir sense cost a un tractament innovador, amb una atenció personalitzada i d'avantguarda per part d’experts oftalmòlegs. També és l’única via d’accés a un nou fàrmac encara no disponible per a la població general però que ja ha mostrat molt bons resultats en estudis previs.

Brolacizumab (RTH258) és un fragment d’anticòs de cadena senzilla (scFv) humanitzat, que s’encarrega de bloquejar l’acció del VEFG-A, impedint que s’uneixi als seus receptors (VEFGR1 i VEFGR2) en la superfície de les cèl·lules endotelials, per la qual cosa la seva funció principal és l’antiangiogènica. Brolacizumab està dissenyat per a ús oftàlmic i s’administra per injecció intravítria.

Les persones interessades en participar poden enviar les seves dades a través del següent formulari, i el nostre equip de professionals les trucarà per avaluar la seva elegibilitat.

La DMAE és una de les principals malalties en recerca dins l’oftalmologia. A nivell mundial, els principals centres oftalmològics de referència estan implicats en la missió de millorar els actuals tractaments per a la DMAE exsudativa, avançar en la prevenció i en les tècniques d’abordatge i trobar tractament per a la DMAE atròfica. L’Institut de la Màcula, en estreta col·laboració amb la Barcelona Macula Foundation, formen part d’aquest col·lectiu que aspira a revertir aquestes patologies de la visió que fins fa poc tenien un desenvolupament inexorable.

* Codi Registre Institut: E08607500. Assaig clínic N. EudraCT 2019-000716-28. Assaig clínic autoritzat per l’ AEMPS i el CEIm Grup Hospitalari Quironsalud en Barcelona.

DMAE exsudativa o humida
Última modificació: 2 Juliol, 2020 - 11:57