Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Accessibilitat
Aneu a dalt

Amunt

Un tractament diferencial per mantenir a ratlla la DMAE exsudativa

02/11/2018 · Notícia
DMAE exudativa (JM El Periodico) RGB

És fonamental no abandonar el tractament per conservar el màxim de visió

La DMAE exsudativa, malaltia de la qual l’Institut de la Màcula és especialista, és una degeneració macular associada a l’edat que afecta a la zona de l’ull especialitzada en la visió fina dels detalls i que produeix pèrdua de la visió central.

vision DMAE x web 6Nov-CAT

Les persones que la pateixen veuen reduïda la seva autonomia de forma considerable, situació que afecta a la seva qualitat de vida. És per tant especialment important lluitar per mantenir la màxima visió possible i això només s’aconsegueix iniciant el tractament ràpidament en la forma adequada, sent proactiu i constant.

riesgos DMAE x web 6Nov-CAT

La DMAE exsudativa es controla a partir de l’aplicació de fàrmacs antiangiogènics, mitjançant injeccions intraoculars  directament en la cavitat vítria. El fàrmac actua bloquejant la molècula que causa el desenvolupament i la progressió de les membranes neovasculars. Aquest tractament aconsegueix detenir la malaltia en tres de cada quatre casos i millorar-la en un de cada tres.

El tractament que l’Institut fa de la DMAE té les màximes garanties: visió per més temps, tranquil·litat i suport

Per aconseguir aquests resultats és fonamental realitzar un diagnòstic PRECOÇ quan encara no hi ha símptomes aparents o en els primers estadis de la malaltia. Aquesta pauta d’actuació és compartida per tots els oftalmòlegs, encara que el que succeeix amb freqüència és que els tractaments es detenen quan la malaltia ha deixat d’avançar sense tenir en compte que és una malaltia crònica. A l’Institut de la Màcula, organització de referència mundial especialitzada en DMAE, apliquem un tractament diferenciador amb l’objectiu de mantenir la malaltia a ratlla conservant el nivell de visió el més alt possible i durant un llarg període de temps. El nostre tractament té dos eixos fonamentals:

Actuar de forma proactiva

Per evitar que la malaltia recaigui, és fonamental que el tractament sigui proactiu i vagi per davant, de manera que el pacient rebi el nombre d’injeccions intraoculars necessàries. Desgraciadament, sabem que en molts països europeus, els pacients són infratractats, rebent de mitjana sis injeccions en dos anys. Segons diversos estudis i evidència científica només, en el primer any, el nombre recomanat és un mínim de set injeccions. A l’Institut de la Màcula apliquem pautes consensuades proactives per optimitzar els resultats d’eficàcia i seguretat, realitzant les injeccions que siguin necessàries per a cada pacient.

Tractar a llarg termini

El benefici obtingut amb el tractament ha de mantenir-se el màxim temps possible. Estudis capdavanters, com els realitzats per grups de recerca australians, evidencien que si es tracta de manera suficient durant un llarg període es pot mantenir la visió durant molts anys. Desafortunadament, aquesta no és la pràctica habitual. A l’Institut de la Màcula tractem a llarg termini, realitzant un monitoratge rigorós i allargant, sempre que sigui possible, l’aplicació de les injeccions intravítries però sense deixar el tractament per anys. És l’única opció de mantenir la visió més enllà del curt termini.

Última modificació: 2 Juliol, 2020 - 11:57