Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Accessibilitat
Aneu a dalt

Amunt

Pingüècula i pterigi 06/04/2013

Foto2 Home Carrousel Cornea

Pingüècula

La pingüècula és una taca blanca-groguenca o una protuberància en la conjuntiva, localitzada comunament a la part interna de l’ull que és més propera al nas. És un canvi en el teixit normal que es converteix en un dipòsit de proteïna, greix i/o calci.

Es tracta d’una lesió degenerativa de la conjuntiva que apareix com a conseqüència de l’efecte de l’exposició a la llum ultraviolada, però també està relacionada amb altres agents nocius, com ara els treballs de soldadura i la inflamació i la irritació oculars. Les taques o protuberàncies poden augmentar de grandària gradualment en períodes perllongats de temps.

El tractament mèdic es redueix a emprar teràpia lubrificant per a alleujar les irritacions oculars. És important protegir-se de les radiacions solars.

L’extracció quirúrgica només s’aconsella quan la taca o protuberància constitueix un problema estètic o en casos rars en què es produeix una inflamació de la còrnia o en què la lesió interfereix en l’ús de lents de contacte.

Pterigi

El pterigi és un creixement de teixit carnós en la conjuntiva que es pot estendre fins a la còrnia. Aquest creixement pot esdevenir estacionari, pot romandre petit o es pot engrandir prou per a interferir en la visió.

L’aparició del pterigi es correlaciona amb l’exposició als rajos ultraviolats, encara que també hi participen la sequedat, la inflamació i l’exposició al vent, a la pols o a altres irritants. Normalment, sol ser precedit gairebé sempre de pingüècules. La prevalença del pterigi augmenta a les zones properes a l’equador.

L’extracció del pterigi s’aconsella quan l’eix de visió queda amenaçat, quan la irritació que produeix és considerable o per raons estètiques.

Per a evitar les recurrències, és important hidratar correctament la superfície ocular, protegir-se del sol i protegir-se de situacions que irritin l’ull.


Procediments relacionats

· Test de Schirmer


Autor

Dra. Paula Verdaguer, M.D. PhD
Núm Col·legiat COMB: 40.737
Metge Oftalmòleg
Especialista en Còrnia, Cirurgia Refractiva i Cataractes

Última modificació: 26 Juliol, 2022 - 23:01


Open chat