Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Accessibilitat
Aneu a dalt

Amunt

Microperimetria 25/03/2013

Perimetria3

La microperimetria és un dels exàmens més específics per a determinar els defectes de la visió central i l’extensió del dany que comporten certes malalties com ara la degeneració macular associada a l’edat, la retinopatia diabètica, l’edema macular diabètic i la retinopatia serosa central.

La microperimetria és una tècnica no invasiva que reprodueix el camp visual macular. Es fa primer en un ull i després a l’altre, i no requereix dilatació. En la revisió s’evidencia que la microperimetria constitueix actualment una eina nova per a avaluar el funcionament visual d’un nombre important d’alteracions retinals. El microperímetre és considerat l’instrument ideal per a dur a terme aquesta mena d’examen, i els avantatges que suposa estan relacionats amb la capacitat de fer un rastreig automàtic que garanteix una anàlisi ràpida i precisa de la sensibilitat retinal i del lloc i de l’estabilitat de la fixació. En diverses recerques, els resultats d’aquesta exploració es relacionen amb els que aporta la tomografia de coherència òptica en malalties retinals i hi estableixen correlacions estadísticament significatives, cosa que possibilita avaluar de manera integral la funció visual humana utilitzant el binomi morfologia-funció.


Tractaments relacionats

· Vitrectomia posterior / microcirurgia vitreoretinal


Patalogies relacionades

· Malaltia de Stargardt

· Forat macular

· DMAE seca o atròfica


Autor

Dr. Jordi Monés, M.D., Ph.D.
Número de Col·legiat COMB: 22.838
Director
Doctor en Medicina i Cirurgia
Especialista en Oftalmologia
Especialista en Retina, Màcula i Vitri

Última modificació: 23 Juny, 2022 - 9:47


Open chat