Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Accessibilitat
Aneu a dalt

Amunt

Làser MicroPulse 23/03/2013

_MG_7565

La tecnologia MicroPulse, desenvolupada fa poc, és una teràpia basada en una font de làser de molt baixa intensitat, de pulsacions curtes de milionèsimes de segon, repetitiva, que resulta un mètode segur i eficaç, i que comporta menys efectes secundaris a escala cel·lular. A més, el MicroPulse, en alguns estudis sobre el paper que desenvolupa en el tractament de l’edema macular diabètic, ha demostrat que és tan eficaç com el làser convencional. En els mateixos estudis s’han observat uns canvis de millora a escala de la microperimetria abans que es detectin en la tomografia de coherència òptica.

A l’Institut de la Màcula disposem de la tecnologia MicroPulse, una aplicació excel·lent en alguns casos d’edema macular diabètic i d’edema secundari de les oclusions venoses, i en alguns casos de coroidopatia serosa central, entre altres malalties.


Patalogies relacionades

· Oclusions venoses

· Coroidopatia serosa central

· Edema macular diabètic


Procediments relacionats

· Retinografia

· Autofluorescència

· Tomografia de coherència òptica

· Angiografia amb fluoresceïna

· Angiografia amb verd d’indocianina


Autor

Dr. Jordi Monés, M.D., Ph.D.
Número de Col·legiat COMB: 22.838
Director
Doctor en Medicina i Cirurgia
Especialista en Oftalmologia
Especialista en Retina, Màcula i Vitri

Última modificació: 26 Juliol, 2022 - 23:01


Open chat