Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Accessibilitat
Aneu a dalt

Amunt

Tractament quirúrgic del glaucoma 09/09/2013

G9A1123-718x384

Se sol recórrer al tractament quirúrgic del glaucoma quan la teràpia mèdica és inadequada, quan no es tolera, quan és poc eficaç o quan un pacient en concret l’aplica malament, i el glaucoma segueix incontrolat amb proves que la lesió avança o hi ha un risc molt alt que empitjori. L’objectiu de la cirurgia és afavorir la filtració i el drenatge de l’humor aquós.

A l’Institut de la Màcula escollim la tècnica quirúrgica més adequada en funció de les característiques del pacient i de l’estat evolutiu del glaucoma.

Trabeculectomia

La trabeculectomia és una cirurgia filtrant d’espessor parcial protegida que consisteix a crear una via de sortida de l’humor aquós des de la cambra anterior de l’ull fins a l’espai subconjuntival, cosa que crea una ampolla de filtració subconjuntival.

S’indica per a reduir la pressió intraocular, quan el tractament amb fàrmacs hipotensors no és suficient i la malaltia avança.

L’èxit d’aquest procediment sovint depèn d’un tractament postoperatori correcte i oportú per a influir en el funcionament de la fístula. L’objectiu d’aquesta operació és la cicatrització completa de les ferides epitelial i conjuntival però amb cicatrització incompleta de la ferida escleral.

Esclerectomia profunda no perforant

Les operacions no perforants per a glaucoma es van descriure originalment a començament dels anys setanta del segle XX. L’objectiu era reduir la pressió intraocular i, així, evitar algunes de les complicacions de la trabeculectomia estàndard.

L’esclerectomia profunda no perforant és una cirurgia de drenatge per a reduir la pressió intraocular. Consisteix a facilitar la sortida de l’humor aquós des de la cambra anterior de l’ull cap a l’espai subconjuntival sense arribar a perforar la cambra anterior.

Es fa un tapet escleral superficial i una dissecció escleral profunda per sota que deixa només una capa fina d’esclera i de membrana de Descemet. És fonamental per a dur a terme la intervenció que l’angle iridocorneal estigui obert. S’aconsegueix una disminució de la pressió intraocular de manera més fisiològica.

És una cirurgia menys invasiva i eficaç però és tècnicament difícil.

Implantació de dispositius de drenatge d’humor aquós o vàlvules

Es tracta d’una cirurgia de glaucoma que consisteix a inserir un dispositiu o una vàlvula que connecta l’espai intraocular, mitjançant un tub, a l’espai subconjuntival, amb un reservori o plat.

S’han desenvolupat diverses menes de dispositius per a millorar la filtració que permeten derivar l’humor aquós cap a l’espai subconjuntival equatorial.

Les vàlvules o dispositius de drenatge per a glaucoma que s’empren actualment solen consistir en un tub que es col·loca a la cambra anterior, en el solc ciliar o a través de la cavitat vítria si el pacient ha estat intervingut amb una vitrectomia. L’humor aquós flueix a través d’aquest dispositiu fins a un reservori extraocular, que es col·loca a la regió equatorial damunt l’esclera.

Aquests dispositius se solen reservar per a casos complicats de glaucoma en què ha fracassat la cirurgia filtrant convencional o és probable que falli, o en casos en què no es pot dur a terme perquè l’estat de la conjuntiva o de l’angle no ho permet.


Patalogies relacionades

· Glaucoma d’angle obert

· Glaucoma d’angle estret


Autor

Dr. Marc Rosell, M.D. PhD
Núm Col·legiat COMB: 51.305
Metge Oftalmòleg
Especialista en Glaucoma

Última modificació: 10 Gener, 2023 - 11:23


Open chat