ASSAIGS

PARASOL: seguretat i eficàcia d’una única injecció de teràpia gènica en pacients amb DMAE atròfica

ESTAT:

Actiu

DESCRIPCIÓ

Estudi en fase IIb, randomitzat i doble emmascarat que avaluarà la seguretat i eficàcia d’una única injecció del fàrmac en estudi JNJ-81201887 comparat amb placebo (simulació d’injecció) en pacients amb atròfia geogràfica secundària a degeneració macular associada a l’edat (DMAE)

Objectius

L’objectiu principal d’aquest estudi és avaluar els canvis en el creixement de la lesió del fons d’ull. Com a objectius secundaris s’avaluaran també canvis en la funció visual, la retina així com en la qualitat de vida.

Fàrmac

FARMAC:

La teràpia gènica en investigació en aquest estudi, JNJ-81201887 (AAVCAGsCD59), és un virus de serotip 2 adeno-associat recombinant (rAAV2) amb un transgen que codifica per a sCD59.

Població

CRITERIS D’INCLUSIÓ:
Pacients de 60 anys o més amb DMAE seca i una àrea d’atròfia no subfoveal entre 2.5mm2 i 17.5 mm2. Aquests i la resta de criteris mèdics s’avaluaran en la visita de selecció.

Durada

La durada d’aquest estudi és d’un any i mig.

Patologies Associades

Si t’ha interessat ho pots compartir aquí:

Última modificació: 27/10/2023
Desplaça cap amunt