Procediments

Angiografia fluoresceínica

Angiografia 50graus (AGF)

L’angiografia amb fluoresceïna és un procediment diagnòstic (semblant a la retinografia) en el qual, mitjançant una càmera especial, es fan un seguit de fotografies dels teixits del fons de l’ull sensibles a la llum.

Tal com el nom indica, per a dur-la a terme s’empra un colorant especial anomenat fluoresceïna sòdica, que s’injecta al pacient perquè, a través de la sang, viatgi fins a la circulació del fons de l’ull. El pas següent és estimular el contingut sanguini barrejat amb la fluoresceïna, cosa que genera una emissió intensa de llum que permet registrar amb fotografies la circulació dels vasos de la retina i la coroide.

Amb l’angiografia es detecten anormalitats als vasos sanguinis, defectes estructurals a les parets d’aquests vasos, aparició de nous vasos i focus anormals d’exsudació o inflamació.

Dr. Jordi Monés,

M.D. PhD

Número de Col·legiat COMB: 22.838

Director. Doctor en Medicina i Cirurgia. Especialista en Oftalmologia. Especialista en Retina, Màcula i Vitri.

Si t’ha interessat ho pots compartir aquí:

Última modificació: 26/07/2023
Desplaça cap amunt