Procediments

AVOT

AVOT (Advanced Vision and Optometric Test) és una eina per al mesurament automatitzat de l’agudesa visual, la sensibilitat al contrast positiva i negativa i la visió del color juntament amb la funció de cons i bastons

Ens permet avaluar l’agudesa visual (VA) i la Sensibilitat al Contrast (FSC) per establir els valors normals o fora de rang en funció de l’edat, així com els canvis visuals que es puguin mostrar al llarg del temps

A través de CAD (Colour Vision Assessment), AVOT té la capacitat de detectar tant una deficiència en la visió del color congènita com adquirida. Gràcies a la seva alta sensibilitat, ens permet detectar lleus defectes en la percepció del color i quantificar el nivell de pèrdua.
L’examen de Flicker Plus s’utilitza per mesurar la resposta dels cons i els bastons (propietats espacials, temporals i espectrals), detectar-ne l’envelliment normal, així com la pèrdua selectiva de bastons en pacients amb DMAE i altres malalties que afecten els fotoreceptors .En conjunt amb l’avaluació de la percepció del color, aquestes són dues grans proves que aporten informació respecte a petits canvis funcionals que es produeixen a la retina.

El test d’AVOT és una eina essencial per al seguiment de la funció visual i ens aporta informació quantitativa útil en el context d’assajos clínics, permetent-nos detectar petits canvis que es van produint en la funció visual de cada pacient i podent-los així relacionar amb els canvis i troballes del fons d’ull.

No results found.

Si t’ha interessat ho pots compartir aquí:

Última modificació: 24/05/2023
Desplaça cap amunt