Procediments

Electroretinograma (ERG)

L’electroretinograma (ERG) és una prova que permet registrar i mesurar el senyal elèctric produït per les cèl·lules de la retina (cons i bastons) després d’un estímul lluminós o de contrast.

Aquesta prova té una important utilitat clínica, ja que proporciona informació diagnòstica sobre diferents patologies de la retina com les distròfies hereditàries, a més de poder utilitzar-la per monitoritzar la seva progressió.

Per realitzar-la es col·loquen uns elèctrodes en contacte amb la pell i els ulls, el pacient s’exposarà a estímuls lluminosos d’intensitat i freqüència variable. Els impulsos nerviosos generats seran recollits pels esmentats elèctrodes i representats en un gràfic.
Requereix anestèsia tòpica i adaptació a la foscor, però la prova és totalment indolora i requereix poca col·laboració per part del pacient.

Dr. Jordi Monés,

M.D. PhD

Número de Col·legiat COMB: 22.838

Director. Doctor en Medicina i Cirurgia. Especialista en Oftalmologia. Especialista en Retina, Màcula i Vitri.

Si t’ha interessat ho pots compartir aquí:

Última modificació: 01/08/2023
Desplaça cap amunt