Procediments

Microperimetria

Microperimetria

La microperimetria és un dels exàmens més específics per a determinar els defectes de la visió central i l’extensió del dany que comporten certes malalties com ara la degeneració macular associada a l’edat, la retinopatia diabètica, l’edema macular diabètic i la retinopatia serosa central.

La microperimetria és una tècnica no invasiva que reprodueix el camp visual macular. Es fa primer en un ull i després a l’altre, i no requereix dilatació. En la revisió s’evidencia que la microperimetria constitueix actualment una eina nova per a avaluar el funcionament visual d’un nombre important d’alteracions retinals. El microperímetre és considerat l’instrument ideal per a dur a terme aquesta mena d’examen, i els avantatges que suposa estan relacionats amb la capacitat de fer un rastreig automàtic que garanteix una anàlisi ràpida i precisa de la sensibilitat retinal i del lloc i de l’estabilitat de la fixació. En diverses recerques, els resultats d’aquesta exploració es relacionen amb els que aporta la tomografia de coherència òptica en malalties retinals i hi estableixen correlacions estadísticament significatives, cosa que possibilita avaluar de manera integral la funció visual humana utilitzant el binomi morfologia-funció.

Dr. Jordi Monés,

M.D. PhD

Número de Col·legiat COMB: 22.838

Director. Doctor en Medicina i Cirurgia. Especialista en Oftalmologia. Especialista en Retina, Màcula i Vitri.

Si t’ha interessat ho pots compartir aquí:

Última modificació: 27/04/2023
Desplaça cap amunt