Procediments

Microscopia Especular

Microscopia Especular

La microscòpia especular ens permet estudiar l’endoteli corneal. Com que la distribució cel·lular és pràcticament uniforme, mitjançant la microscòpia es determina el nombre, la forma i la grandària de la població endotelial.

La microscòpia especular ens ofereix una imatge reflectida de la interfase òptica que hi ha entre l’endoteli corneal i l’humor aquós, encara que també es pot emprar per a obtenir imatges de l’epiteli i de l’estroma corneal, així com del cristal·lí.

L’endoteli normal d’una persona jove mostra, en la microscòpia especular, un patró regular de cèl·lules hexagonals, la majoria de les quals amb el mateix diàmetre, que varien amb l’edat, els traumes, les patologies o els procediments quirúrgics.

Per a dur-la a terme, no cal contacte. El centrament de l’ull es duu a terme amb llum de fixació i és recomanable que el pacient parpellegi diverses vegades abans de prendre la imatge per humitejar la superfície ocular i millorar-ne la lluentor. És obligatori fer la microscòpia especular com una ajuda diagnòstica no invasiva que permet conèixer l’estat i la reserva fisiològica de la capa cel·lular endotelial, tenint en compte que una còrnia transparent no és garantia d’un endoteli corneal normal. Així doncs, la duem a terme de manera sistemàtica als pacients abans de la cirurgia de la cataracta i de la cirurgia de l’implant de lents fàquiques.

Dra. Paula Verdaguer,

MD, PhD

Número de Col·legiat COMB: 40737

Metge Oftalmòleg. Especialista en Còrnia, Cirurgia Refractiva i Cataractes

Si t’ha interessat ho pots compartir aquí:

Última modificació: 26/07/2023
Desplaça cap amunt