Procediments

Paquimetria

Paquimetria

El gruix corneal es quantifica amb la paquimetria.

La mesura de la pressió intraocular depèn del gruix corneal. Els pacients amb còrnies més gruixudes del normal presenten mesures més altes de pressió intraocular que les reals i, per contra, els pacients amb gruixos per sota de la mitjana presenten mesures de pressió intraocular més baixes que les reals.

Dr. Marc Rosell,

M.D. PhD

Número de Col·legiat COMB: 51.305

Metge Oftalmòleg. Especialista en Glaucoma.

Si t’ha interessat ho pots compartir aquí:

Última modificació: 18/07/2023
Desplaça cap amunt