TRACTAMENT

Atenció psicològica

Atención Psicológica

Què passa quan una persona té una pèrdua visual important? Què sent? Què pot necessitar per afrontar aquesta situació? Quin paper hi té, la família? De quins recursos disposen, la persona afectada i la seva família?

Una pèrdua visual important o severa que tingui com a resultat el que s’anomena baixa visió, o la possibilitat de tenir-ne en un futur pròxim, comporta un cert estrès, de vegades intens, davant la necessitat d’adaptar-se a aquesta nova condició visual i a les repercussions que té en els diferents àmbits de la vida.

Les persones que tenen falta de visió necessiten poder disposar d’eines, aprenentatges i habilitats per adaptar-se adequadament a aquesta nova realitat.

El Servei d’Atenció Psicològica que oferim a la Barcelona Macula Foundation té com a eix principal la persona afectada i la seva família. L’objectiu del programa és dotar la persona amb baixa visió dels coneixements, estratègies i recursos que li permetin fer les activitats de cada dia.

Entenem que l’adaptació d’una persona després d’una pèrdua visual important és bàsica per poder desenvolupar una vida el més normalitzada possible. Per això la BMF ofereix aquest servei sense cost als pacients de l’Institut de la Màcula, centre amb el qual manté una intensa col·laboració.

Què oferim?

La baixa visió no ha de ser la causa d’una vida menys autònoma, amb limitacions o acompanyada d’un sentiment d’insatisfacció. Una persona que es troba en aquesta situació, especialment quan aquesta condició és sobrevinguda, pot generar creences negatives, estats d’ànim baixos, estrès intens, actituds com ara l’apatia, la renúncia i altres conductes no desitjables.

Per això hem creat un servei d’atenció psicològica, liderat per un psicòleg i psicoterapeuta especialista en ajust al dèficit visual i baixa visió. Amb un correcte suport emocional i una atenció psicològica és més fácil afrontar la nostra patologia visual i les seves posibles conseqüències de forma adaptativa.

Aquest servei ajuda la persona afectada a adoptar una actitud generadora de recursos i fomenta els aprenentatges i les habilitats que l’ajuden a actuar de manera autònoma en tot allò que afecta la seva vida.

Objectius que volem aconseguir

En l’àrea psicològica tenim el compromís i l’objectiu de contribuir al desenvolupament personal dels nostres pacients quan han d’afrontar una patologia visual, així com la baixa visió i les repercussions que pugui ocasionar. Des del punt de vista psicològic, les nostres finalitats s’han aconseguit quan:

  • els pensaments i creences sobre la baixa visió són integradors i constructius,
  • la convivència amb un dèficit visual no genera estats emocionals negatius,
  • com a causa i efecte dels dos punts anteriors, s’adopta una actitud activa que ens condueix a participar i gaudir dels diversos àmbits de la nostra vida diària.

Serveis que oferim amb aquest programa

Atenció a la persona

Atenció terapèutica a la persona que té una pèrdua visual important o severa. Es desenvolupa a través de sessions programades amb el psicòleg a partir d’una entrevista inicial en la qual s’avalua juntament amb el pacient la conveniència de gestionar les emocions que aquesta situació genera i l’adaptació a la seva pèrdua visual.

Atenció a la familia

Grups d’ajuda mútua que ofereixen un espai d’acompanyament i suport. En aquestes trobades es facilita l’intercanvi d’experiències entre famílies que conviuen amb alguna persona que té una pèrdua visual important, i s’aporta suport i orientació amb la finalitat de reduir aspectes emocionals negatius i adoptar conductes beneficioses.

Assessorament a professionals

Donar una visió des del coneixement i l’experiència, i facilitar recursos perquè els professionals puguin desenvolupar la seva feina amb persones que passen una situació de pèrdua greu de visió.

L’atenció psicològica pot ser suggerida per algun dels professionals del nostre institut o també pot ser sol·licitada pel pacient.

Si creu que podem ajudar-lo, faci’ns una consulta i el nostre equip de professionals l’atendrà puntualment per facilitar-li una entrevista inicial.

No results found.

Si t’ha interessat ho pots compartir aquí:

Última modificació: 26/07/2023
Desplaça cap amunt