TRACTAMENT

Làser MicroPulse

Laser micropulse

La tecnologia MicroPulse, desenvolupada fa poc, és una teràpia basada en una font de làser de molt baixa intensitat, de pulsacions curtes de milionèsimes de segon, repetitiva, que resulta un mètode segur i eficaç, i que comporta menys efectes secundaris a escala cel·lular. A més, el MicroPulse, en alguns estudis sobre el paper que desenvolupa en el tractament de l’edema macular diabètic, ha demostrat que és tan eficaç com el làser convencional. En els mateixos estudis s’han observat uns canvis de millora a escala de la microperimetria abans que es detectin en la tomografia de coherència òptica.

A l’Institut de la Màcula disposem de la tecnologia MicroPulse, una aplicació excel·lent en alguns casos d’edema macular diabètic i d’edema secundari de les oclusions venoses, i en alguns casos de coroidopatia serosa central, entre altres malalties.

Dr. Jordi Monés,

M.D. PhD

Número de Col·legiat COMB: 22.838

Director. Doctor en Medicina i Cirurgia. Especialista en Oftalmologia. Especialista en Retina, Màcula i Vitri.

Si t’ha interessat ho pots compartir aquí:

Última modificació: 26/07/2023
Desplaça cap amunt