TRACTAMENT

Mesures farmacològiques

Tractament farmacològic

Les mesures farmacològiques generalment consisteixen en col·liris que redueixen la pressió intraocular.

Aquests fàrmacs es prescriuen per tractar els ulls amb hipertensió ocular i amb glaucoma, i s’han d’aplicar amb la freqüència correcta. La finalitat del tractament mèdic és reduir la pressió intraocular per sota del nivell a partir del qual empitjora la lesió del nervi òptic.

Els col·liris disminueixen la pressió per mecanismes diferents: n’hi ha que redueixen la producció de l’humor aquós i n’hi ha que n’augmenten el flux de sortida.

El bon compliment del tractament és fonamental per a controlar de manera eficaç la malaltia, ja que el glaucoma, generalment, és una malaltia crònica que requereix un seguiment continuat i estricte.

És molt important diagnosticar la malaltia de manera precoç per a controlar-ne l’evolució, i és per això que es recomana una visita anual a l’oftalmòleg a partir dels quaranta anys.

Com més avançat estigui el procés glaucomatós en la presentació inicial, més baix ha de ser l’interval de pressió objectiu per a prevenir que la malaltia avanci.

El tractament inicial del glaucoma d’angle obert normalment és mèdic, i es reserva la cirurgia per a casos de fracàs o mala tolerància a la medicació.

L’eficàcia del règim terapèutic s’ha de reavaluar periòdicament.

Dr. Marc Rosell,

M.D. PhD

Número de Col·legiat COMB: 51.305

Metge Oftalmòleg. Especialista en Glaucoma.

Si t’ha interessat ho pots compartir aquí:

Última modificació: 18/07/2023
Desplaça cap amunt