TRACTAMENT

Teràpia fotodinàmica

Terapia fotodinamica

La teràpia fotodinàmica és un tractament que consisteix a injectar un agent fotosensibilitzant per via endovenosa que posteriorment s’activa a la retina aplicant una llum de longitud d’ona adequada a la zona que cal tractar.

Actualment, ha passat a un segon pla respecte de les injeccions d’antiangiogènics per a tractar la DMAE humida. S’empra en alguns subgrups de DMAE humida específics i, en certs casos, en combinació amb antiangiogènics per a tractar formes resistents de DMAE neovascular. En tractar-se d’una tècnica no invasiva, els riscos associats són mínims.

Dr. Jordi Monés,

M.D. PhD

Número de Col·legiat COMB: 22.838

Director. Doctor en Medicina i Cirurgia. Especialista en Oftalmologia. Especialista en Retina, Màcula i Vitri.

Si t’ha interessat ho pots compartir aquí:

Última modificació: 26/07/2023
Desplaça cap amunt