ASSAIGS

GALE: avaluació de la seguretat i eficàcia a llarg termini del pegcetacoplan en pacients amb AG secundària a DMAE

ESTAT:

Actiu

DESCRIPCIÓ

És un assaig clínic de fase III, obert i multicèntric, que avalua la seguretat i l’eficàcia a llarg termini del pegcetacoplan per via intravítria en pacients amb atròfia geogràfica (AG) secundària a degeneració macular associada a l’edat (DMAE).

Objectius

L’objectiu principal d’aquest estudi és avaluar la seguretat a llarg termini del pegcetacoplan intravitri, així com els canvis de la lesió mesurats mitjançant autofluorescència.

Fàrmac

FARMAC:

Les línies d’evidència bioquímiques, genètiques i clíniques en humans indiquen que el sistema del complement juga un paper en l’etiologia de la DMAE.

La proteïna de complement C3 (que té una acció pro-inflamatòria), el complex d’atac de membrana i el factor H de complement estan presents en les druses i en els dipòsits laminars basals dels pacients amb DMAE.

El pegcetacoplan és un fàrmac per a ús intravitri que bloqueja l’acció del C3. L’acció principal és l’antiinflamatòria.

Població

Aquest estudi només admet pacients que hagin participat en l’estudi APL2-103 o hagin completat el tractament del mes 24 dels estudis APL2-303 (DERBY) o APL2-304 (OAKS).

Durada

La durada de l’assaig és de 3 anys.

Patologies Associades

Si t’ha interessat ho pots compartir aquí:

Última modificació: 26/07/2023
Desplaça cap amunt