REVERS: Estudi amb postbiòtics en persones amb DMAE

Dr. Jordi Monés: «Per la microbiota és possible influir en la progressió de la degeneració macular»

Entrevista arran de l’estudi REVERS, sobre l’eficàcia i la seguretat de la suplementació amb posbiòtics en la prevenció de la progressió de la DMAE.