PATOLOGIES I TRACTAMENTS

Membrana epiretinal macular

Membrana epirretiniana macular

Per membrana epiretinal entenem el desenvolupament de teixit anòmal sobre la superfície de la retina i una contracció posterior que condiciona una pèrdua de l’anatomia normal de la màcula. Pot afectar ulls sans i relacionar-se amb el despreniment del vitri (substància gelatinosa que omple l’interior de l’ull), de la retina o es pot formar també després de qualsevol fenomen que provoqui inflamació ocular, com cirurgies o malalties inflamatòries i infeccioses intraoculars.

Símptomes

Els símptomes relacionats amb la membrana epiretinal macular se solen desenvolupar gradualment. Si la membrana es contreu, pot arribar a distorsionar la visió o pot aparèixer una boira al centre de la visió. Amb el temps, la distorsió empitjora i provoca dificultat a l’hora de llegir o acaba complicant que l’ull afectat dugui a terme qualsevol tasca.

Tractaments

És indispensable un examen oftalmològic complet que inclogui les proves següents: una retinografia, una autofluorescència i una tomografia de coherència òptica. En alguns casos, també cal dur a terme una angiografia amb fluoresceïna per a descartar una possible patologia associada.

Un percentatge relativament elevat de membranes epiretinals maculars tenen tendència a estabilitzar-se i, si els símptomes en el moment de l’estabilització no molesten o no disminueixen la qualitat de vida del pacient, es poden seguir controlant sense que calgui la cirurgia.

En els pacients en què la membrana continua evolucionant, es pot arribar a produir una distorsió o una pèrdua de visió significatives. En aquests casos, el tractament consisteix en una vitrectomia posterior de petita incisió, que implica extreure l’humor vitri i dissecar la membrana que provoca la tracció, de manera que s’allibera la retina subjacent i se’n permet la relaxació i el funcionament correcte. La cirurgia es du a terme amb anestèsia local, de manera que el pacient torna a casa després de la intervenció.

Durant els mesos posteriors a la cirurgia la visió millora gradualment en el 80% dels pacients. No obstant això, en els casos en què la membrana provoca una gran tracció i una gran deformitat del teixit retinal, la recuperació visual pot quedar limitada.
L’Institut de la Màcula disposa de la tecnologia més avançada per a diagnosticar i tractar la membrana epiretinal macular. Els darrers avenços tecnològics, tant pel que fa a la visualització com a la instrumentació de la cirurgia vitreoretinal per microincisió, ens permeten abordar el tractament de la membrana epiretinal amb les màximes garanties d’èxit.

Medicina regenerativa: Endoret

Con el tratamiento de medicina regenerativa Endoret propiciamos la reparación de la superficie ocular afectada por la sequedad ocular. Se trata de un plasma rico en factores de crecimiento para el tratamiento de las lesiones de la superficie ocular elaborado a partir de la sangre del mismo paciente. Con esta formulación individualizada se consigue una tolerancia completa y una efectividad óptima. Esta opción terapéutica revolucionaria es muy eficaz en casos de defectos epiteliales persistentes o úlceras corneales. Asimismo se puede aplicar después de una cirugía refractiva corneal, una cirugía ocular o en el Síndrome de Sjögren.
Patologia Ull Sec

Procediments

Medicina regenerativa: Endoret

Con el tratamiento de medicina regenerativa Endoret propiciamos la reparación de la superficie ocular afectada por la sequedad ocular. Se trata de un plasma rico en factores de crecimiento para el tratamiento de las lesiones de la superficie ocular elaborado a partir de la sangre del mismo paciente. Con esta formulación individualizada se consigue una tolerancia completa y una efectividad óptima. Esta opción terapéutica revolucionaria es muy eficaz en casos de defectos epiteliales persistentes o úlceras corneales. Asimismo se puede aplicar después de una cirugía refractiva corneal, una cirugía ocular o en el Síndrome de Sjögren.
Patologia Ull Sec

Dr. Jordi Monés,

M.D. PhD

Número de Col·legiat COMB: 22.838

Director. Doctor en Medicina i Cirurgia. Especialista en Oftalmologia. Especialista en Retina, Màcula i Vitri.

Si t’ha interessat ho pots compartir aquí:

Última modificació: 27/07/2023
Desplaça cap amunt