TRACTAMENT

Cirurgia refractiva corneal: LASIK, PRK

Cirugía refractiva corneal-LASIK, PRK

Avui en dia, s’utilitzen principalment dues tècniques de cirurgia refractiva corneal, ambdues practicades per l’equip de l’Institut de la Màcula.

Tècnica LASIK

És la cirurgia refractiva corneal que es duu a terme amb més freqüència. Consisteix a modificar la forma de la còrnia per canviar la refracció o la graduació total de l’ull. Per fer-ho, se separen amb cura les primeres làmines del teixit corneal (flap corneal), ja sigui de manera mecànica o amb el làser de femtosegon, i després s’aplica el làser excimer, que modela la còrnia per corregir les diòptries desitjades. Finalment, es recobreix la zona tractada amb el flap corneal, sense que calguin punts, per restablir la superfície ocular normal.

El làser excimer de què disposem a l’Institut de la Màcula permet dur a terme tractaments personalitzats per a augmentar la precisió en la correcció i per a millorar la qualitat visual, a més de respectar de manera més eficient el gruix de la còrnia.

La cirurgia refractiva LASIK es porta a terme amb anestèsia tòpica, dura pocs minuts i és indolora, i la recuperació visual és pràcticament immediata. Al cap de poques hores el pacient pot fer la majoria de les activitats habituals sense que li calguin ulleres.

Tècnica PRK

La queratectomia fotorefractiva (PRK) amb làser excimer és una tècnica quirúrgica mitjançant la qual es corregeixen les diòptries amb ablació superficial corneal. Amb aquesta tècnica el làser s’aplica directament sobre la superfície externa de la còrnia per esculpir una nova superfície òptica sota l’epiteli.

Els avantatges principals de la PRK són la simplicitat, la seguretat (no necessita tall corneal) i la precisió. No obstant això, al final del tractament deixa una àrea corneal denudada de l’epiteli, el qual ha de regenerar-se. Això provoca molèsties postoperatòries durant els primers dies.

La PRK és preferible en alguns casos, sobretot per a corregir miopies baixes i en casos d’opacitats corneals superficials que es vulguin eliminar.

Dra. Paula Verdaguer,

MD, PhD

Número de Col·legiat COMB: 40737

Metge Oftalmòleg. Especialista en Còrnia, Cirurgia Refractiva i Cataractes

Si t’ha interessat ho pots compartir aquí:

Última modificació: 26/07/2023
Desplaça cap amunt