PATOLOGIES I TRACTAMENTS

Malaltia d’Stargardt

Malaltia Stargardt

La malaltia de Stargardt és una degeneració precoç de la retina de causa genètica. La màcula, la part de la retina responsable de la visió central (la visió que emprem per a llegir, per a mirar la televisió o per a reconèixer cares), queda afectada primàriament per aquesta malaltia.

És la variant més comuna de degeneració macular juvenil heretada, amb una prevalença estimada d’entre 1 per 8.000 i 1 per 10.000. Normalment, es diagnostica en persones menors de vint anys, tot i que la pèrdua de visió potser no és patent fins a la tercera o la quarta dècada de vida.

Aproximadament, el 90% dels casos es transmeten de manera autosòmica recessiva. Això significa que, perquè una persona tingui aquesta malaltia, els dos progenitors han de tenir el gen afectat. En aquest cas, la possibilitat de tenir un fill afectat és del 25 %. En ser un gen recessiu, potser no hi ha història familiar de la malaltia de Stargardt, de manera que els pares són portadors del gen però no manifesten la malaltia.

Símptomes

Els símptomes relacionats amb la malaltia de Stargardt se solen desenvolupar gradualment. Els infants o els adolescents es queixen que els resulta difícil llegir i progressivament van notant zones grises o negres (sense visió) al centre del camp visual. La pèrdua de visió és progressiva i variable segons els pacients. Pot comportar pèrdua molt greu de visió.

La gran majoria de pacients no perden la visió perifèrica i la nocturna, però en els estadis tardans de la malaltia la visió dels colors també en resulta afectada.

Procediments

Medicina regenerativa: Endoret

Con el tratamiento de medicina regenerativa Endoret propiciamos la reparación de la superficie ocular afectada por la sequedad ocular. Se trata de un plasma rico en factores de crecimiento para el tratamiento de las lesiones de la superficie ocular elaborado a partir de la sangre del mismo paciente. Con esta formulación individualizada se consigue una tolerancia completa y una efectividad óptima. Esta opción terapéutica revolucionaria es muy eficaz en casos de defectos epiteliales persistentes o úlceras corneales. Asimismo se puede aplicar después de una cirugía refractiva corneal, una cirugía ocular o en el Síndrome de Sjögren.
Patologia Ull Sec

Dr. Jordi Monés,

M.D. PhD

Número de Col·legiat COMB: 22.838

Director. Doctor en Medicina i Cirurgia. Especialista en Oftalmologia. Especialista en Retina, Màcula i Vitri.

Si t’ha interessat ho pots compartir aquí:

Última modificació: 21/07/2023
Desplaça cap amunt