Segment anterior

Queratocon

El queratocon és l’èctasi corneal axial d’origen no inflamatori més freqüent, en què es produeix un aprimament central o paracentral inferior que causa un augment progressiu de la curvatura corneal, i això es tradueix en miopia, astigmatisme irregular i protrusió apical cònica.El queratocon és la primera causa de trasplantament corneal en pacients joves.L’etiologia no és …

Queratocon Read More »

Erosió Corneal Recurrent

Les erosions corneals recurrents apareixen normalment en ulls que han patit una lesió brusca, erosiva o punxant (ungles, tall amb un paper, branca d’un arbre, etc.), o en ulls amb distròfia de la membrana basal epitelial preexistent. La lesió superficial produeix una abrasió epitelial que es cura amb rapidesa, sense deixar senyals clínics del dany. …

Erosió Corneal Recurrent Read More »

Distròfies i degeneracions corneals

En la majoria de distròfies i degeneracions corneals es detecten canvis en la transparència de la còrnia, provocats per la formació de dipòsits de materials anòmals. En alguns casos, quan la còrnia està més afectada pel que fa a la curvatura i al gruix corneal, es produeixen èctasis com el queratocon.La incidència d’aquestes malalties és, …

Distròfies i degeneracions corneals Read More »

Queratitis

La queratitis és una inflamació de la còrnia, l’estructura anterior de l’ull. La còrnia està constituïda per un teixit transparent i avascular, i té com a característica principal la transparència, que serveix per a permetre que la llum i la imatge passin a l’interior de l’ull. La queratitis pot ser superficial (només afecta l’epiteli) o …

Queratitis Read More »

Presbícia

La presbícia, coneguda comunament com a vista cansada, és la pèrdua progressiva de l’acomodació, cosa que comporta dificultat per a veure amb claredat els objectes propers. Afecta tots els individus a partir dels 40-50 anys i habitualment es corregeix amb ulleres per a visió de prop o amb ulleres o lents de contacte progressives. Aquesta condició …

Presbícia Read More »

Ull sec

L’ull sec és una malaltia multifactorial de la superfície ocular molt freqüent, però gens banal. Sense tractament, l’avanç de la patologia pot suposar molèsties constants que impedeixen portar a terme tasques bàsiques de la vida diària i que en aquests estadis és molt difícil de mitigar. Té més incidència en les dones. Es caracteritza per …

Ull sec Read More »

Desplaça cap amunt