PATOLOGIES I TRACTAMENTS

Queratocono

El queratocon és l’èctasi corneal axial d’origen no inflamatori més freqüent, en què es produeix un aprimament central o paracentral inferior que causa un augment progressiu de la curvatura corneal, i això es tradueix en miopia, astigmatisme irregular i protrusió apical cònica.
El queratocon és la primera causa de trasplantament corneal en pacients joves.
L’etiologia no és del tot coneguda i probablement és multifactorial. S’ha descrit una història familiar positiva en el 6 % – 8 % dels casos, encara que és probable que si duguéssim a terme una topografia corneal als familiars dels pacients afectats de queratocon, la incidència seria més elevada. En la resta de casos, apareix, de manera esporàdica, vinculat a patrons complexos d’herència que se segueixen investigant actualment.
També hi ha casos relacionats amb al·lèrgia ocular o amb el fregament continu dels ulls.
La forma típica de presentació ocorre en la pubertat i progressa durant els deu a vint anys següents. El ritme de progressió sol ser més elevat com més jove és el pacient.

Símptomes

En els estadis inicials el pacient pot presentar una bona agudesa visual, fins i tot sense correcció, i l’únic senyal palès és la dificultat a l’hora de graduar-lo.
En els estadis intermedis el pacient presenta una disminució de la visió i un augment sobtat de l’astigmatisme, que no es pot corregir completament amb ulleres i que millora amb la col·locació d’una lent de contacte rígida o permeable al gas. A causa de la progressió de l’astigmatisme, el pacient requereix canvis freqüents d’ulleres i de lents de contacte.
Quan el queratocon està molt avançat, l’agudesa visual queda alterada tant amb ulleres com amb lents de contacte per l’astigmatisme irregular, per un increment de les aberracions d’alt ordre i per les cicatrius corneals.
L’astigmatisme, a diferència de la miopia i de la hipermetropia, no sol evolucionar d’una manera natural amb l’edat. Per això, és important que si es detecta un augment brusc de l’astigmatisme en infants o en pacients joves, es visiti l’oftalmòleg per descartar el queratocon.
És molt important diagnosticar la malaltia a aquests pacients en etapes inicials, perquè, amb els tractaments per a frenar-ne la progressió, el pronòstic del queratocon ha canviat molt i ha disminuït la necessitat de fer trasplantaments de còrnia.

Tractaments

Hi ha diverses possibilitats de tractament segons l’evolució del queratocon.
Certs casos de queratocon són prou lleus, almenys durant un temps, perquè sigui possible corregir la visió amb ulleres de manera adequada. No obstant això, les lents de contacte rígides o permeables al gas són més útils en tots els casos, excepte en els lleus.
En els casos en què es documenta una progressió i una evolució del queratocon, el cross-linking corneal ha demostrat que és molt eficaç per a frenar-ne l’evolució.
Els anells intraestromàtics regularitzen la còrnia en corregir la deformació produïda pel queratocon.
En els casos més avançats, quan la visió ha disminuït de manera important o quan es detecta cicatrització corneal central, el tractament indicat és el trasplantament de còrnia, que actualment es pot dur a terme reemplaçant selectivament només les capes de la còrnia afectades. Es tracta de la queratoplàstia lamel·lar.

Medicina regenerativa: Endoret

Con el tratamiento de medicina regenerativa Endoret propiciamos la reparación de la superficie ocular afectada por la sequedad ocular. Se trata de un plasma rico en factores de crecimiento para el tratamiento de las lesiones de la superficie ocular elaborado a partir de la sangre del mismo paciente. Con esta formulación individualizada se consigue una tolerancia completa y una efectividad óptima. Esta opción terapéutica revolucionaria es muy eficaz en casos de defectos epiteliales persistentes o úlceras corneales. Asimismo se puede aplicar después de una cirugía refractiva corneal, una cirugía ocular o en el Síndrome de Sjögren.
Patologia Ull Sec

Procediments

Medicina regenerativa: Endoret

Con el tratamiento de medicina regenerativa Endoret propiciamos la reparación de la superficie ocular afectada por la sequedad ocular. Se trata de un plasma rico en factores de crecimiento para el tratamiento de las lesiones de la superficie ocular elaborado a partir de la sangre del mismo paciente. Con esta formulación individualizada se consigue una tolerancia completa y una efectividad óptima. Esta opción terapéutica revolucionaria es muy eficaz en casos de defectos epiteliales persistentes o úlceras corneales. Asimismo se puede aplicar después de una cirugía refractiva corneal, una cirugía ocular o en el Síndrome de Sjögren.
Patologia Ull Sec

Dra. Paula Verdaguer,

MD, PhD

Número de Col·legiat COMB: 40737

Metge Oftalmòleg. Especialista en Còrnia, Cirurgia Refractiva i Cataractes

Si t’ha interessat ho pots compartir aquí:

Última modificació: 27/07/2023
Desplaça cap amunt