VELODROME

VELODROME: avaluació de l’eficàcia, la seguretat i la farmacocinètica de ranibizumab a través de PDS en pacients amb DMAE