PATOLOGIES I TRACTAMENTS

Coroidopatia serosa central

COROIDEOPATIA SEROSA CENTRAL

La coroidopatia serosa central (CSC) és una afecció ocular, relativament freqüent, que afecta tant joves com adults sans.

Es caracteritza per una alteració focal en la permeabilitat de l’epiteli pigmentari retinal. Aquesta situació origina una fuita de fluïd des de la coroides, la capa de vasos sanguinis que es troba sota la retina, cap a l’espai subretinal, la qual cosa provoca un despreniment de la retina neurosensorial i, habitualment, encara que no necessàriament, afecta la regió macular i foveal. Aquest despreniment fa que els receptors lumínics no es nodreixin de manera apropiada i per això deixen de funcionar correctament.

S’han associat diferents factors de risc que poden afavorir l’aparició de l’afecció en persones predisposades: l’administració d’alguns fàrmacs, sobretot l’ús de corticoides per qualsevol via, o situacions d’estrès.

Símptomes

S’han descrit diversos símptomes: un punt cec borrós i fosc en el centre de la visió, la distorsió de les línies rectes des de l’ull afectat o, fins i tot, objectes que semblen més petits o allunyats des de la percepció de l’ull afectat.

Tractaments

És indispensable un examen oftalmològic complet que inclogui les proves següents: una retinografia, una autofluorescència, una tomografia de coherència òptica i una angiografia fluoresceínica amb verd d’indocianina per detectar el punt d’escapament del fluït.

En alguns casos es resol espontàniament amb una pèrdua visual permanent escassa o nul·la. En d’altres, especialment en aquells que no es resolen en poques setmanes i que presenten els focus d’escapament fora de la fòvea, el tractament làser (micropulsat o teràpia fotodinàmica) pot ser altament efectiu i resolutiu.

És aconsellable evitar l’acumulació crònica de fluït en l’interior o per sota de les capes de la retina, ja que comporta a mitjà o llarg termini l’atròfia de les capes més externes de la retina i una pèrdua visual severa i irreversible, deguda a la degeneració macular cistoide o descompensació permanent de l’epiteli pigmentari de la retina.

A l’Institut de la Màcula disposem d’una àmplia gamma d’opcions terapèutiques per als casos de CSC. A part del làser d’argó convencional, disposem de la tecnologia làser MicroPulse, un làser de molt baixa intensitat, de pols extremadament breus i repetitius, que resulta un mètode segur i eficaç per al tractament de casos seleccionats de CSC, ben igual que per a alguns casos d’edema macular per altres causes.

Medicina regenerativa: Endoret

Con el tratamiento de medicina regenerativa Endoret propiciamos la reparación de la superficie ocular afectada por la sequedad ocular. Se trata de un plasma rico en factores de crecimiento para el tratamiento de las lesiones de la superficie ocular elaborado a partir de la sangre del mismo paciente. Con esta formulación individualizada se consigue una tolerancia completa y una efectividad óptima. Esta opción terapéutica revolucionaria es muy eficaz en casos de defectos epiteliales persistentes o úlceras corneales. Asimismo se puede aplicar después de una cirugía refractiva corneal, una cirugía ocular o en el Síndrome de Sjögren.
Patologia Ull Sec

Procediments

Medicina regenerativa: Endoret

Con el tratamiento de medicina regenerativa Endoret propiciamos la reparación de la superficie ocular afectada por la sequedad ocular. Se trata de un plasma rico en factores de crecimiento para el tratamiento de las lesiones de la superficie ocular elaborado a partir de la sangre del mismo paciente. Con esta formulación individualizada se consigue una tolerancia completa y una efectividad óptima. Esta opción terapéutica revolucionaria es muy eficaz en casos de defectos epiteliales persistentes o úlceras corneales. Asimismo se puede aplicar después de una cirugía refractiva corneal, una cirugía ocular o en el Síndrome de Sjögren.
Patologia Ull Sec

Dr. Jordi Monés,

M.D. PhD

Número de Col·legiat COMB: 22.838

Director. Doctor en Medicina i Cirurgia. Especialista en Oftalmologia. Especialista en Retina, Màcula i Vitri.

Si t’ha interessat ho pots compartir aquí:

Última modificació: 21/07/2023
Desplaça cap amunt