PATOLOGIES I TRACTAMENTS

Retinopatia diabètica proliferativa

La retinopatia diabètica és la causa de pèrdua de visió d’origen vascular més freqüent en l’actualitat. Es caracteritza pel deteriorament dels vasos sanguinis de la retina, que es pot manifestar per una fuga de fluït i l’aparició de l’edema macular diabètic i, en casos més greus, l’oclusió completa dels vasos, que desencadena una isquèmia retinal severa. En un intent per millorar la circulació, es produeixen vasos sanguinis nous de mala qualitat (neovasos), que són els causants de les complicacions associades al que es coneix com retinopatia diabètica proliferativa.

Quan el pacient diabètic presenta, a més, altres factors de risc, com ara hipertensió arterial, obesitat, augment del colesterol o tabaquisme, el risc de patir complicacions oculars es multiplica. És per aquest motiu que un pacient que pateixi retinopatia diabètica ha de ser molt disciplinat amb la cura del seu estat general, amb la dieta i amb el control de pes, i ha d’evitar el tabaquisme. Encara que no presenti símptomes, cal que el pacient es faci controls oftalmològics periòdics. La prevenció i el diagnòstic precoç milloren dràsticament el pronòstic visual de la malaltia. Avui en dia, en la majoria de pacients es pot evitar que arribin a situacions extremes, com la ceguesa.

En poques malalties el rendiment de la prevenció és tan elevat.

Símptomes

Moltes persones amb retinopatia diabètica inicial no presenten símptomes, tot i que poden desenvolupar complicacions de manera progressiva. Per això, qualsevol persona que tingui diabetis s’ha de sotmetre a exàmens oftalmològics regulars per a prevenir a temps les complicacions evitables.

Tractaments

És indispensable un examen oftalmològic complet que inclogui les proves següents: una retinografia, una tomografia de coherència òptica, una angiografia amb fluoresceïna, tret que estigui contraindicada per al·lèrgia a la fluoresceïna, i una campimetria visual.

És probable que les persones que estan en les fases més inicials de la retinopatia diabètica no proliferativa no requereixin tractament. Alguns pacients afectats per un edema macular diabètic molt lleu i que no provoca simptomatologia només han de fer controls periòdics del seu estat ocular. En altres casos cal aplicar injeccions intravítries antiangiogèniques o de corticoides d’alliberament lent, o una combinació d’ambdues, per a controlar l’edema diabètic, recuperar visió i prevenir la pèrdua de visió a causa de canvis degeneratius irreversibles en les capes cel·lulars fines de la retina. En situacions molt puntuals és fins i tot aconsellable la fotocoagulació làser prop de la zona macular, selectivament en microaneurismes, per reduir l’edema.

Quan la malaltia mostri senyals de progressió a les formes proliferatives, cal aplicar la fotocoagulació extensa d’àrees sense reg sanguini (isquèmiques) per a evitar la progressió a aquests estadis de risc elevat de patir complicacions greus. No dur a terme aquest tractament per por del làser és un error greu que pot desembocar en situacions irreversibles.

En els casos avançats, amb hemorràgia intraocular i/o despreniment de la retina, cal recórrer a tècniques avançades de microcirurgia intraocular que es duen a terme amb anestèsia local. El làser i les diverses tècniques de microcirurgia són procediments molt efectius a l’hora de tractar la retinopatia diabètica que ens permeten resoldre situacions molt desesperades. No obstant això, la situació ideal, gràcies a una prevenció de les complicacions, seria no haver d’arribar a aquest punt.

Medicina regenerativa: Endoret

Con el tratamiento de medicina regenerativa Endoret propiciamos la reparación de la superficie ocular afectada por la sequedad ocular. Se trata de un plasma rico en factores de crecimiento para el tratamiento de las lesiones de la superficie ocular elaborado a partir de la sangre del mismo paciente. Con esta formulación individualizada se consigue una tolerancia completa y una efectividad óptima. Esta opción terapéutica revolucionaria es muy eficaz en casos de defectos epiteliales persistentes o úlceras corneales. Asimismo se puede aplicar después de una cirugía refractiva corneal, una cirugía ocular o en el Síndrome de Sjögren.
Patologia Ull Sec

Procediments

Medicina regenerativa: Endoret

Con el tratamiento de medicina regenerativa Endoret propiciamos la reparación de la superficie ocular afectada por la sequedad ocular. Se trata de un plasma rico en factores de crecimiento para el tratamiento de las lesiones de la superficie ocular elaborado a partir de la sangre del mismo paciente. Con esta formulación individualizada se consigue una tolerancia completa y una efectividad óptima. Esta opción terapéutica revolucionaria es muy eficaz en casos de defectos epiteliales persistentes o úlceras corneales. Asimismo se puede aplicar después de una cirugía refractiva corneal, una cirugía ocular o en el Síndrome de Sjögren.
Patologia Ull Sec

Dr. Jordi Monés,

M.D. PhD

Número de Col·legiat COMB: 22.838

Director. Doctor en Medicina i Cirurgia. Especialista en Oftalmologia. Especialista en Retina, Màcula i Vitri.

Si t’ha interessat ho pots compartir aquí:

Última modificació: 27/07/2023
Desplaça cap amunt